Al servei del ciutadà


Des de fa més de 100 anys la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona treballa al servei del ciutadà, per a construir una ciutat millor. Així, com a entitat sense ànim de lucre, a més de ser sensibles amb les necessitats dels propieta-ris, recolzem i potenciem múltiples activitats dins del sector immobiliari. La Cambra actua com a òrgan de consulta de l’Administració Pública en projectes i disposicions que afecten els interessos generals de la propietat urbana, perquè creiem fermament en una societat justa i en el potencial dels seus ciutadans:

  1. Promovem la construcció de vivenda de protecció oficial.
  2. Impulsem accions que promouen l’habitatge entre els joves.
  3. Fomentem projectes que incentivin el lloguer de pisos.
  4. Informem regularment sobre el mercat de l’habitatge de lloguer a la ciutat de Tarragona i comarques.
  5. Editem publicacions i organitzem jornades informatives relacionades amb el sector immobiliari.
  6. Difusió i foment d'activitats culturals relacionades amb l'habitatge a través de la Fundació Cultural Minerva.
  7. Oferim un servei d’informació a l’abast del ciutadà, actuant com a portaveu de projectes, plans i accions públiques relacionades amb la vivenda.
  8. Col·laborem amb entitats públiques per a la difusió entre els ciutadans de mesures de seguretat de la vivenda.
  9. Recolzem la formació de professionals a l’àmbit immobiliari.
  10. Cooperem amb les universitats amb programes de pràctica professional