Assegurances - Cambrassegur

Cambrassegur respon per a la seva tranquilitat!

Si vostè vol més informació sobre algun d'aquests productes o desitja un estudi personalitzat de les seves necessitats, posi's en contacte amb nosaltres i amb molt de gust l'informarem sense cap mena de compromís.
Gaudeixi de les condicions especials de les nostres assegurances, perquè estan pensades només per a vostè

La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona actua com Auxiliar de Mediació, d’acord amb allò establert a la Llei 26/2006 de Mediació en Assegurances Privades,per a Cambrassegur , corredoria d'assegurances.
Inscrita al Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, corredors de reassegurances i Llurs Alts Càrrecs, regulat a l'art. 52 de la Llei 26/2006 amb el num. de la D.G.A. J300GC Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i capacitat financera de conformitat amb allò establert a l'art. 27 de la Llei 26/2006.