Cambrassegur Lloguer

Assegurances especialment pensades per a propietaris de pisos llogats que vulguin les millors cobertures i, especialment, la recuperació de lloguers impagats.

Opció 1: Propietat Segura

Principals cobertures

 • - Lloguers impagats (fins a un màxim de 12 mensualitats)
 • - Despeses d’advocat i procurador. Inclou demandes de desnonament per manca de pagament
 • - Danys en el pis llogat per fets malintencionats del llogater (fins un màxim de 6.000 €)
 • - La responsabilitat civil com a propietari de l’habitatge, s’amplia a la responsabilitat civil per danys causats a tercers pel llogater (fins a €150.000)
 • - Opcionalment es pot afegir les cobertures pròpies de l’assegurança combinada de la llar, incendi, robatori i desperfectes; danys per aigua, trencament de vidres, miralls, vitroceràmica, marbres, granits i sanitaris…

Opció 2: Lloguer Garantit

Principals cobertures

 • - Lloguers impagats (fins a un màxim de 12 mensualitats)
 • Cobrament dels lloguers impagats de forma immediata un cop presentada la demanda.
 • - Despeses d’advocat i procurador per demandes de desnonament per manca de pagament, fins un màxim de 3.000 €.
 • - Danys en el pis llogat per fets malintencionats del llogater (fins un màxim de 3.000 €)

Opció 3: Propietat Tranquil·la

Principals cobertures

- Cobertures pròpies de l’assegurança combinada de la llar, incendi, robatori i desperfectes; danys per aigua, trencament de vidres, miralls, vitroceràmica, marbres, granits i sanitaris…

- La responsabilitat civil com a propietari de l'habitatge fins a 300.000 €, i la del llogater fins a 150.000 €

- Danys en el pis llogat per fets malintencionats del llogater (fins un màxim de 3000 €)

Característiques destacables

 1. Són les assegurances més completes del mercat pensades per a propietaris amb pisos llogats
 2. Inclouen la responsabilitat civil del propietari i del llogater (segons opció)
 3. Tranquil·litat en el cobrament dels lloguers i cobertura de les despeses jurídiques per impagament (segons opció) a cost molt reduït.
 4. La prima pagada és 100% deduïble, com a despesa, en la declaració de l'IRPF