Assessoria Jurídica


Assessorament en Successions Herències i Testaments | Judicis de desnonament | Assessoria Exprés 24h

Necesites un advocat expert per la teva propietat?

La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona disposa d’un equip qualificat d’advocats atents a les seves necessitats, que li resoldran de forma propera totes les qüestions que afecten la seva propietat:

  • Consultes jurídiques en temes immobiliaris.
  • Formalització de contractes de lloguer.
  • Assistència en els processos de compra-venda.
  • Assistència en els procediments judicials (desnonaments per manca de pagament, judicis ordinaris i verbals…).
  • Redacció de notificacions de tot tipus (sobre revisió de rendes, repercussions d’obres, IBI i serveis o subministraments).
  • Assessoria sobre Reclamació de lloguers.
  • Assessoria sobre notificacions d'actualitzacions de lloguers: aplicació de la LAU, repercussió de l'IBI, realització d'obres de conservació i/o rehabilitació, serveis i subministraments.
  • Assessoria sobre els múltiples conflictes que sorgeixen en les comunitats de propietaris (acords de junta, morositat, ús d’elements comuns, distribució de despeses per obres…)