Assessoria Fiscal


Declaracions de Renda i altres impostos | Assessoria Express

Impostos, mesures fiscals, .... Els nostres experts t’assessoren

Els nostres experts en matèria fiscal l’aconsellaran i ajudaran en les qüestions relacionades amb els impostos sobre els béns immobles

  • Assessoria i confecció de tot tipus de liquidacions d’impostos (declaracions de Renda, Patrimoni, IVA, etc).
    Confecció de liquidacions de l’impost de successions i donacions.
  • Presentació de recursos en cas de valors cadastrals erronis.
  • Informació sobre càlculs d’interès i amortitzacions de préstecs amb quota constant