Arquitectura


Cèdula habitabilitat | Taxacions | Assessoria Express

Arquitectura i solucions tècniques

Comptem amb un servei d’arquitectura altament especialitzat a l’àmbit de la propietat immobiliària.
A través d'aquest servei la Cambra posa a la seva disposició un tècnit qualificat al qual pot consultar qüestions tècniques de qualsevol mena que afectin al seu edifici o propietat.

Entre molts altres serveis, destaquem:

 • Tramitació del Certificat Energètic
 • Inspecció tècnica de l'edifici (ITE)
 • Tramitació o renovació de cèdules d’habitabilitat
 • Estudis d'eficiència i propostes de millora d'estalvi energètic
 • Informes tècnics per deficiències al teu edifici, aluminosi i altres patologies de l’edificació
 • Assessoria tècnica en cas de modificació de l’aspecte exterior de la finca i rehabilitació de façana
 • Valoració del preu just d’habitatges o terrenys en processos d’expropiació
 • Taxació dels danys soferts per una filtració d’aigua o qualsevol altra causa
 • Projectes d’obra i tramitació de llicències municipals davant l’Ajuntament
 • Ajut tècnic en cas de conflictes d’interessos amb veïns (aires condicionats, humitats, goteres, ascensors, etc.)
 • Taxació d’immobles
 • Transformació d’un local en habitatge

Les consultes són gratuïtes pels afiliats i les comunitat associades.
Dies de consulta: dimarts i dijous de 12h a 14h. Pot concertar visita trucant al 977242912.