Administració de Comunitats de Propietaris


El nostre departament d’Administració de comunitats compta amb una experiència acreditada en aquest àmbit. Amb un servei personalitzat i atent, posem a la seva disposició quelcom més que una simple administració.

Li oferim un servei professional de gestió de les comunitats de propietaris amb l’ assesorament jurídic, fiscal, tècnic, assegurances, immobiliari o de qualsevol altre tipus. Ens ocupem de:

 • Actualització legal i econòmica de la Comunitat, des de la base de l’escriptura de divisió horitzontal i obra nova
 • Emisió i cobrament d’aportacions trimestrals (provisions de fons), a través de domiciliació bancaria
 • Organització d’assemblea anual per a canvis de presidència, liquidació de comptes i aprovació del pressupost anual.
 • Organització d’assemblees extraordinaries, quan sigui necessari
 • Redacció d’actes de reunions i la seva transcripció al Llibre d’Actes
 • Cessió gratuïta de les sales de reunions
 • Contractació de gremis per reparacions i manteniment, respectant els contractes ja establerts per la Comunitat
 • Assessorament Jurídic gratuit al President de la Comunitat i als membres de la Comunitat
 • Gestió de cobrament de morosos i altres procediments (si s’acorda recórrer a la via Judicial, les depeses van a càrrec de la Comunitat).
 • Informació i assessoria sobre la llei de propietat horitzontal (codi civil català).
 • Qüestions sobre elements comuns (terrasses, celoberts, habitatge del porter, etc.).
 • Informació i assessoria sobre ajuts de rehabilitació.
 • Assessoria sobre redacció d'actes i preparació de convocatòries de juntes de propietaris.
 • Informació i consultes sobre repartiment de les despeses ocasionades per obres (terrasses d'àtics, façanes, etc.).
 • Assessoria sobre qüestions referides al règim laboral de les porteries.
 • Assessoria sobre arquitectura legal (diferències entre copropietaris, obres, llicències, urbanisme, servituds, etc.).
 • Preparació d'escrits dirigits als propietaris de finques colindants en casos de conflictes.
 • Projectes de rehabilitació.
 • Anàlisi i diagnòstic de patologies de la construcció (aluminosi, esquerdes, humitats, seguretat i estat de les façanes, etc.)
 • Arbitratges i conciliacions en Dret.
 • Taxacions i peritatges.
 • Sala d'actes i conferències i sales per a reunions.
 • Tramitació del NIF de les comunitats.
 • Cèdula de l'edifici.
 • Contractació de l’assegurança de l’edifici de la comunitat
 • Contractació de l’assegurança de la llar individual de cada propietari

Si desitgen que la seva Comunitat funcioni, comptin amb el Servei d’Administració de Comunitats de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona. Pressupostos sense cap compromís!!