Administració de finques en lloguer

El nostre departament d’Administració de Finques compta amb una experiència acreditada en aquest àmbit. Amb un servei personalitzat i atent, posem a la seva disposició quelcom més que una simple administració

 • Redacció del contracte d’arrendament, personalitzat i d’acord als seus interessos, pels nostres advocats.
 • Emisió dels rebuts, en cas preceptiu (locals comercials i de negoci, etc.), de conformitat amb la Llei de l’I.V.A.: original i còpia, numeració correlativa, etc.
 • Cobrament de rebuts i seguiment d’incidències
 • Revisió periòdica de la renda amb preavís per escrit
 • Repercussió de diferències contributives (impostos, obres, etc.)
 • Gestió de reparació d’avaries, seguiment i repercussió al llogater
 • Pagament de despeses de comunitat i de subministraments i la seva repercussió
 • Liquidació periòdica de rendes mitjançant l’enviament de la liquidació detallada d’ingresos-despeses i abonament del saldo resultant mitjançant taló o ingrès en la compte corrent que vostè ens indiqui.
 • Supervisió i control de caducitats i durades: acabament de contractes, acabament de les pròrrogues, venciment i pròrroga de l’assegurança de la llar, etc.
 • Emissió del Llibre de l’IVA suportat i de l’IVA repercutit
 • Assessorament i consultes jurídiques relatives a l’administració de finques i a la seva propietat
 • Estudi personalitzat per a la contractació de l’assegurança que més li convé, amb independència de la companyia per a que els seus interessos gaudeixin de la millor protecció: assegurança de la llar, assegurança per cobrir l’impagament del lloguer, assegurança d’edificis, etc.
 • Gestió i dipòsit de la fiança legal així com l’enregistrament del contracte

  La tarifa d’aquest servei és la mínima que estableix el Col.legi Territorial d’Administradors de Finques de Tarragona. Els honoraris són deduibles fiscalment com a despesa. Opcionalment, i per un mòdic preu, també ens podem ocupar de:

 • Confecció i presentació de les declaracions trimestrals de l’IVA i del resum anual
  • Pagament de contribucions i arbitris sobre la propietat
  • Llicències d’apertura: tràmits amb les Administracions, etc.

A la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona trobarà un tracte personalitzat i eficaç. El nostre equip d’advocats, arquitectes i tècnics li donaran una solució als seus problemes i inquietuds, oferint-li una informació àgil i un lloc on trobar les respostes a les seves demandes de forma ràpida i còmode.