Noves deduccions en l’IRPF per les inversions en la millora de l’eficiència energètica

El govern central ha aprovat recentment mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria (Reial Decret Llei 19/2021, de 5 d’octubre) en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es creen tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal de l’IRPF, aplicables sobre les quantitats invertides en les obres de rehabilitació…