El Tribunal Constitucional tomba la llei de regulació de preus de lloguer d’habitatge habitual a Catalunya

El Ple del Tribunal Constitucional, per unanimitat ha estimat parcialment el recurs d’insconstitucionalitat  interposat per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats contra la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament  d’habitatge i de modificació…