Convocatòria de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans

El 12 d’abril va publicar-se al DOGC la RESOLUCIÓ TER/1182/2023, del 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per aquest any 2023.    Aquesta convocatòria es regeix per…

Eleccions a la Cambra

Durant el primer trimestre d’aquest any, pertoca renovar el 50% dels membres que composen els òrgans de govern de la Cambra.  Després de conformar el cens electoral, a partir de les dades de tots els socis de la Cambra, el dia 20 de març, va tenir lloc el sorteig notarial per la designació de Compromissaris. …