La Cambra de la Propietat de Tarragona denuncia vulneracions legals en la declaració de zones de mercat residencial tensionat

En data 15 de juny del 2023, la Secretaria d’Habitatge del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya va adoptar un acord amb l’objectiu d’iniciar el procediment per a declarar les zones de mercat residencial tensionat, segons l’article 18.2 de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge. Aquesta iniciativa ha…