La Generalitat modifica la llei de propietat horitzontal catalana per aconseguir més eficiència i sostenibilitat

Pel que fa a la normativa reguladora de la Propietat horitzontal dels edificis situats al territori català, el nou Decret Llei 28-2021 tracta d’incorporar a la regulació l’adopció d’acords relatius a millorar l’eficiència energètica dels edificis o sistemes d’energies renovables , facilitant a les comunitats de propietaris poder dur a terme aquestes obres o instal·lacions…

Noves mesures per fer front a la Covid en l’àmbit de les comunitats

La necessitat d’aquestes mesures respon a les noves restriccions de mobilitat, aforament i distància física mínima que, com esmenta el mateix Decret Llei 28-2021 en la seva exposició de motius, podrien dificultar el funcionament normal dels òrgans de les entitats esmentades en el compliment de les obligacions legals i estatutàries que tenen. Així, doncs, s’amplia…

Planificació Renda 2021 (1)

De cara a la finalització de l’any 2021 és important recordar les principals qüestions en relació a l’IRPF pel que fa a la part immobiliària i intentar minimitzar l’import a pagar en la renda que presentarem al 2022.   Com tributaré pels ingressos procedents de l’ARRENDAMENT D’IMMOBLES DESTINAT A HABITATGE? Podrà aplicar una Reducció del…

Planificació Renda 2021 (2)

Continuem amb les principals qüestions de l’IRPF referides a la part immobiliària i també recordem les aportacions i el rescat dels plans de pensions.   Com tributaré  a l’IRPF en cas de  VENDA d’un IMMOBLE? Tributarà per la diferència entre el valor de transmissió (venda) i valor d’adquisició. Valor de transmissió: import real pel qual…

Presentació del llibre – Objetivo: España en el mundo. Radiografía de una realidad desaprovechada

  INVITACIÓ   Intervindran en l’acte de presentació del llibre, a més de l’autor, Sr. Ignacio Buqueras Bach: Sr. Xavier Climent Arquitecte. Escriptor. Sr. Jordi Jané Advocat. Prof. de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili. Sr. Martin Garrido Notari. Escriptor. Sra. Conxa Manrique Advocada. Secretaria de la Fundació Trencadís.   L’autor obsequiarà als…

Bonificació del 50% en l’IBI a Tarragona per l’energia solar

És una molt bona notícia la bonificació del 50% en  l’Impost sobre els bens Immobles pels propietaris que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. Aquesta modificació serà durant els cinc períodes impositius següents a la data de reconeixement fiscal i s’haurà de sol·licitar en el termini dels 6 mesos posteriors a la data…