Publicades les bases per accedir a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per obres de rehabilitació

En el DOGC núm. 8050, de 27-01-2020, es publica la Resolució TES/127/2020, de 22 de gener, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació…

Des de la Cambra li podem gestionar la Subvenció per edificis al centre històric de Tortosa

Vigència Del 06/02 al 30/09 del 2019 Objecte Subvencions per al foment de la millora en elements col·lectius dels edificis del centre històric del municipi de Tortosa (área interior línia blava del mapa) Són actuacions subvencionables aquelles que tinguin per objecte: Rehabilitació total de façanes (Fins a 4000 €) Actuacions destinades a garantir l’estanqueïtat de…