Ronda de contactes amb les principals forces polítiques de Tarragona sobre temes relacionats amb habitatge i propietat.

A partir de les opinions i consultes més recurrents que arriben als serveis tècnics de la Cambra, hem elaborat una relació dels aspectes i projectes que generen més inquietud o interès entre la ciutadania de Tarragona. Com estem en la recta final de la campanya electoral de les eleccions municipals,  és força rellevant conèixer de…

ELS RECORDEM LA PRÒXIMA JORNADA: Com afecta als propietaris d’habitatges la nova “Ley Estatal por el derecho a la vivienda”?

Tots/es hem sentit parlar de la nova llei d’habitatge que ahir va ser aprovada pel Senat i serà d’aplicació amb la seva publicació al BOE. Com era previsible, abans de les eleccions municipals.  En aquesta jornada, les senyores Mercedes Portabella i Rodríguez i Mercedes López i Fernández, assessores del Servei Jurídic de la Cambra, donaran…

PRÒXIMA JORNADA: Com afecta als propietaris d’habitatges la nova “Ley Estatal por el derecho a la vivienda”?

Tots/es hem sentit parlar de la nova llei d’habitatge que ahir va ser aprovada pel Senat i serà d’aplicació amb la seva publicació al BOE. Com era previsible, abans de les eleccions municipals.  En aquesta jornada, la senyora Mercedes Portabella i Rodríguez, advocada del Servei Jurídic de la Cambra, donarà resposta a les següents preguntes…

Convocatòria de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans

El 12 d’abril va publicar-se al DOGC la RESOLUCIÓ TER/1182/2023, del 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per aquest any 2023.    Aquesta convocatòria es regeix per…

Eleccions a la Cambra

Durant el primer trimestre d’aquest any, pertoca renovar el 50% dels membres que composen els òrgans de govern de la Cambra.  Després de conformar el cens electoral, a partir de les dades de tots els socis de la Cambra, el dia 20 de març, va tenir lloc el sorteig notarial per la designació de Compromissaris. …

Ampliació de les mesures i procediments de compensació a propietaris i arrendadors afectats per la suspensió de desnonaments i llançaments

  El Reial Decret Llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge va establir el dret de les persones arrendadores i propietàries a ser compensades econòmicament per l’afectació ocasionada per la suspensió extraordinària dels procediments judicials de desnonament i dels de persones vulnerables. Mitjançant la…