El Tribunal Constitucional tomba la llei de regulació de preus de lloguer d’habitatge habitual a Catalunya

El Ple del Tribunal Constitucional, per unanimitat ha estimat parcialment el recurs d’insconstitucionalitat  interposat per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats contra la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament  d’habitatge i de modificació…

La Generalitat rescata les mesures en matèria de vivenda declarades inconstitucionals pel TC

El passat 8 de març va entrar en vigor la Llei catalana 1/2022, del 3 de març, per afrontar l’emergència social en l’àmbit de l’habitatge. Aquesta Llei recupera i amplia les mesures del Decret Llei 17/2019, després de la seva anul·lació pel Tribunal Constitucional per considerar que es vulneraven els límits de regulació d’un decret…

Presentació del llibre – Objetivo: España en el mundo. Radiografía de una realidad desaprovechada

INVITACIÓ   Intervindran en l’acte de presentació del llibre, a més de l’autor, Sr. Ignacio Buqueras Bach: Sr. Xavier Climent Arquitecte. Escriptor. Sr. Jordi Jané Advocat. Prof. de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili i de l’Escola Judicial. Sr. Martin Garrido Notari. Escriptor. Sra. Conxa Manrique Advocada. Secretaria de la Fundació Trencadís.   L’autor…

Bo lloguer jove

Ja és vigent el BO DE LLOGUER JOVE, per a l’ajut a llogaters joves (BOE 19/1/2022-RDecret-llei 42/2022). Tindrà efectes retroactius a 1/1/2022 (Disp .Addicional 1a de la norma). Està pendent d’aplicar-se previ acord entre el Govern Central (a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) i la Generalitat de Catalunya  (es preveu cap…

Importants subvencions per actuacions de rehabilitació destinades a obtenir estalvi energètic

El RDL 853/21 regula 6 programes d’ajuts per actuacions de rehabilitació d’immobles amb la finalitat d’obtenir un estalvi energètic. Són d’especial interès pels propietaris d’immobles, el programa d’ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges i el destinat a la rehabilitació d’edificis del que en són beneficiaris les Comunitats de Propietaris i els propietaris d’edificis. També hi…

La Generalitat modifica la llei de propietat horitzontal catalana per aconseguir més eficiència i sostenibilitat

Pel que fa a la normativa reguladora de la Propietat horitzontal dels edificis situats al territori català, el nou Decret Llei 28-2021 tracta d’incorporar a la regulació l’adopció d’acords relatius a millorar l’eficiència energètica dels edificis o sistemes d’energies renovables , facilitant a les comunitats de propietaris poder dur a terme aquestes obres o instal·lacions…

Noves mesures per fer front a la Covid en l’àmbit de les comunitats

La necessitat d’aquestes mesures respon a les noves restriccions de mobilitat, aforament i distància física mínima que, com esmenta el mateix Decret Llei 28-2021 en la seva exposició de motius, podrien dificultar el funcionament normal dels òrgans de les entitats esmentades en el compliment de les obligacions legals i estatutàries que tenen. Així, doncs, s’amplia…