Planificació Renda 2021 (1)

De cara a la finalització de l’any 2021 és important recordar les principals qüestions en relació a l’IRPF pel que fa a la part immobiliària i intentar minimitzar l’import a pagar en la renda que presentarem al 2022.   Com tributaré pels ingressos procedents de l’ARRENDAMENT D’IMMOBLES DESTINAT A HABITATGE? Podrà aplicar una Reducció del…

Planificació Renda 2021 (2)

Continuem amb les principals qüestions de l’IRPF referides a la part immobiliària i també recordem les aportacions i el rescat dels plans de pensions.   Com tributaré  a l’IRPF en cas de  VENDA d’un IMMOBLE? Tributarà per la diferència entre el valor de transmissió (venda) i valor d’adquisició. Valor de transmissió: import real pel qual…

Presentació del llibre – Objetivo: España en el mundo. Radiografía de una realidad desaprovechada

  INVITACIÓ   Intervindran en l’acte de presentació del llibre, a més de l’autor, Sr. Ignacio Buqueras Bach: Sr. Xavier Climent Arquitecte. Escriptor. Sr. Jordi Jané Advocat. Prof. de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili. Sr. Martin Garrido Notari. Escriptor. Sra. Conxa Manrique Advocada. Secretaria de la Fundació Trencadís.   L’autor obsequiarà als…

Bonificació del 50% en l’IBI a Tarragona per l’energia solar

És una molt bona notícia la bonificació del 50% en  l’Impost sobre els bens Immobles pels propietaris que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. Aquesta modificació serà durant els cinc períodes impositius següents a la data de reconeixement fiscal i s’haurà de sol·licitar en el termini dels 6 mesos posteriors a la data…

Plusvàlua municipal declarada inconstitucional… I ara què?

Com ja s’ha avançat per diferents mitjans, la Sentència del Tribunal Constitucional del 26 d’octubre ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat de la plusvàlua municipal, més concretament el mètode de càlcul d’aquesta, perquè, segons la sentència, “estableixen un mètode objectiu de quantificació el resultat del qual és que sempre hi ha augment en el valor…

El Tribunal Constitucional anul·la l’impost de la plusvàlua

El Tribunal Constitucional ha emès un comunicat en què avança el sentit de la sentència en què anul·larà “completament” el mètode de càlcul de l’impost municipal de la plusvàlua. Aquest impost grava totes les transmissions d’immobles o solars, sigui per compravenda, donació o herència. La sentència, que es donarà a conèixer els propers dies, farà…

Es prorroguen, fins el proper 28 de febrer de 2022, part de les mesures en matèria d’habitatge previstes pel Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març

Ahir es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 21/2021, de 26 d’octubre, pel  que es prorroguen les mesures de protecció social per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Mitjançant aquesta norma, es prorroguen una altre vegada part de les mesures en matèria d’habitatge que es van…