Presentació del llibre – Objetivo: España en el mundo. Radiografía de una realidad desaprovechada

INVITACIÓ   Intervindran en l’acte de presentació del llibre, a més de l’autor, Sr. Ignacio Buqueras Bach: Sr. Xavier Climent Arquitecte. Escriptor. Sr. Jordi Jané Advocat. Prof. de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili i de l’Escola Judicial. Sr. Martin Garrido Notari. Escriptor. Sra. Conxa Manrique Advocada. Secretaria de la Fundació Trencadís.   L’autor…

Bo lloguer jove

Ja és vigent el BO DE LLOGUER JOVE, per a l’ajut a llogaters joves (BOE 19/1/2022-RDecret-llei 42/2022). Tindrà efectes retroactius a 1/1/2022 (Disp .Addicional 1a de la norma). Està pendent d’aplicar-se previ acord entre el Govern Central (a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) i la Generalitat de Catalunya  (es preveu cap…

Importants subvencions per actuacions de rehabilitació destinades a obtenir estalvi energètic

El RDL 853/21 regula 6 programes d’ajuts per actuacions de rehabilitació d’immobles amb la finalitat d’obtenir un estalvi energètic. Són d’especial interès pels propietaris d’immobles, el programa d’ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges i el destinat a la rehabilitació d’edificis del que en són beneficiaris les Comunitats de Propietaris i els propietaris d’edificis. També hi…

La Generalitat modifica la llei de propietat horitzontal catalana per aconseguir més eficiència i sostenibilitat

Pel que fa a la normativa reguladora de la Propietat horitzontal dels edificis situats al territori català, el nou Decret Llei 28-2021 tracta d’incorporar a la regulació l’adopció d’acords relatius a millorar l’eficiència energètica dels edificis o sistemes d’energies renovables , facilitant a les comunitats de propietaris poder dur a terme aquestes obres o instal·lacions…

Noves mesures per fer front a la Covid en l’àmbit de les comunitats

La necessitat d’aquestes mesures respon a les noves restriccions de mobilitat, aforament i distància física mínima que, com esmenta el mateix Decret Llei 28-2021 en la seva exposició de motius, podrien dificultar el funcionament normal dels òrgans de les entitats esmentades en el compliment de les obligacions legals i estatutàries que tenen. Així, doncs, s’amplia…

Planificació Renda 2021 (1)

De cara a la finalització de l’any 2021 és important recordar les principals qüestions en relació a l’IRPF pel que fa a la part immobiliària i intentar minimitzar l’import a pagar en la renda que presentarem al 2022.   Com tributaré pels ingressos procedents de l’ARRENDAMENT D’IMMOBLES DESTINAT A HABITATGE? Podrà aplicar una Reducció del…

Planificació Renda 2021 (2)

Continuem amb les principals qüestions de l’IRPF referides a la part immobiliària i també recordem les aportacions i el rescat dels plans de pensions.   Com tributaré  a l’IRPF en cas de  VENDA d’un IMMOBLE? Tributarà per la diferència entre el valor de transmissió (venda) i valor d’adquisició. Valor de transmissió: import real pel qual…

Presentació del llibre – Objetivo: España en el mundo. Radiografía de una realidad desaprovechada

  INVITACIÓ   Intervindran en l’acte de presentació del llibre, a més de l’autor, Sr. Ignacio Buqueras Bach: Sr. Xavier Climent Arquitecte. Escriptor. Sr. Jordi Jané Advocat. Prof. de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili. Sr. Martin Garrido Notari. Escriptor. Sra. Conxa Manrique Advocada. Secretaria de la Fundació Trencadís.   L’autor obsequiarà als…