Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Publicat al Diari Oficial de la Generalitat el 30 de Desembre de 2019, pendent de ser convalidat pel Parlament de Catalunya.   Aquest nou decret pretén moderar els preus del lloguer, combatre les situacions d’emergència residencial i incrementar el nombre…

El Govern de la Generalitat decreta mesures urgents pels contractes de lloguer

Amb l’aprovació pel Govern de la Generalitat del Decret Llei 5/2019 de 5 de març, de “Mesures Urgents per millorar l’accés a l’habitatge”, s’afegeix, dintre de la informació mínima obligatòria a facilitar en l’oferta o publicitació del lloguer, les següents: – “L’índex de referència de preus de lloguer d’habitatge que correspongui” – La resta de…