AdministracióArquitectura
 • Vigència

Del 06/02 al 30/09 del 2019

 • Objecte

Subvencions per al foment de la millora en elements col·lectius dels edificis del centre històric del municipi de Tortosa (área interior línia blava del mapa)

Són actuacions subvencionables aquelles que tinguin per objecte:

   • Rehabilitació total de façanes (Fins a 4000 €)
   • Actuacions destinades a garantir l’estanqueïtat de la coberta (Fins a 3000 €)
   • Adequació de les instal·lacions comunes dels edificis d’aigua, gas, electricitat o sanejament d’acord amb les normatives vigents (Fins a 1500 €)
   • Actuacions destinades a facilitar l’accés o la mobilitat a l’interior dels immobles (Fins 3000 €)
   • Ens cas de diverses actuacions subvencionables (Fins a 7000 €)
 • Beneficiaris
  • Persones físiques jurídiques, entitats sense ànim de lucre, empresaris, comunitats de propietaris, que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb la seguretat social i l’Ajuntament.

 

Si l’interessa més informació no dubti en contactar amb nosaltres.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment