Noves deduccions en l’IRPF per les inversions en la millora de l’eficiència energètica

Es creen tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal de l’IRPF, aplicables sobre les quantitats invertides en les obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge.  Hi ha un requisit comú, és que les quantitats que donen…