Industrials homologats

  • Disposem d’empreses especialitzades per a qualsevol tipus de manteniment o reparació que necessiti la seva propietat.
  • Ens ocupem de realitzar controls periòdics per garantir que les empreses contractades compleixen amb la normativa legal.