[rev_slider alias=”the7-product-video-bg”]

La Cambra

La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona  és una entitat associativa fundada l’any 1914.

  • Representa els interessos dels seus quasi 6 mil socis alhora que els presta serveis relacionats amb la gestió del seu patrimoni immobiliari.

  • Actua com a òrgan de consulta i col·laboració de la Generalitat i altres Administracions Públiques en l’exercici de les tasques relacionades amb la propietat urbana.

Les Cambres de la Propietat Urbana estan sotmeses a la tutela administrativa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i estan regulades pel que estableixen els decrets 240/1990 i 330/1990  de la Generalitat de Catalunya.