Ronda de contactes amb les principals forces polítiques de Tarragona sobre temes relacionats amb habitatge i propietat.

A partir de les opinions i consultes més recurrents que arriben als serveis tècnics de la Cambra, hem elaborat una relació dels aspectes i projectes que generen més inquietud o interès entre la ciutadania de Tarragona. Com estem en la recta final de la campanya electoral de les eleccions municipals,  és força rellevant conèixer de…

Details

ELS RECORDEM LA PRÒXIMA JORNADA: Com afecta als propietaris d’habitatges la nova “Ley Estatal por el derecho a la vivienda”?

Tots/es hem sentit parlar de la nova llei d’habitatge que ahir va ser aprovada pel Senat i serà d’aplicació amb la seva publicació al BOE. Com era previsible, abans de les eleccions municipals.  En aquesta jornada, les senyores Mercedes Portabella i Rodríguez i Mercedes López i Fernández, assessores del Servei Jurídic de la Cambra, donaran…

Details

PRÒXIMA JORNADA: Com afecta als propietaris d’habitatges la nova “Ley Estatal por el derecho a la vivienda”?

Tots/es hem sentit parlar de la nova llei d’habitatge que ahir va ser aprovada pel Senat i serà d’aplicació amb la seva publicació al BOE. Com era previsible, abans de les eleccions municipals.  En aquesta jornada, la senyora Mercedes Portabella i Rodríguez, advocada del Servei Jurídic de la Cambra, donarà resposta a les següents preguntes…

Details

Convocatòria de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans

El 12 d’abril va publicar-se al DOGC la RESOLUCIÓ TER/1182/2023, del 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per aquest any 2023.    Aquesta convocatòria es regeix per…

Details

Ampliació de les mesures i procediments de compensació a propietaris i arrendadors afectats per la suspensió de desnonaments i llançaments

  El Reial Decret Llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge va establir el dret de les persones arrendadores i propietàries a ser compensades econòmicament per l’afectació ocasionada per la suspensió extraordinària dels procediments judicials de desnonament i dels de persones vulnerables. Mitjançant la…

Details