Administració de Comunitats

No tan sols ens ocupem de la gestió econòmica i administrativa de les comunitats!
Li interessa una gestió integral de qualitat?
  • Controlem els costos per verificar que els contractes subscrits amb els proveïdors s’ajusten als preus de mercat.
  • Assegurem amb controls de qualitat els serveis subcontractats de la comunitat.
  • Estudiem la gestió energètica per tal d’ajustar els contractes als consums energètics reals.
  • Gestionem les instal·lacions a través del nostre personal tècnic.
  • Gestionem i controlem els morosos a través d’accions judicials i extrajudicials.
  • Adeqüem la comunitat a la normativa legal.
  • Posem a la seva disposició un canal web per accedir a la documentació i gestions de la seva comunitat.

Sol.licitud de pressupost - Administració Comunitats