Assegurances

A la Cambra coneixem les preocupacions dels propietaris i, per a la seva tranquil·litat, disposem d’assegurances que s’ajusten a cada necessitat:
  • Té ben assegurades les finques arrendades? PROPIETAT TRANQUIL·LA
  • Li preocupen les rendes impagades del llogater o els actes vandàlics? LLOGUER GARANTIT
  • Vol evitar pagar despeses jurídiques per desnonament? LLOGUER GARANTIT
  • Estan ben assegurats els riscos de la seva comunitat? COMUNITATS I EDIFICIS
  • Vol estar tranquil a casa seva – ASSEGURANCES DE LA LLAR

L’assessorem i ens ocupem de la tramitació dels sinistres.

La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona actua com Auxiliar de la Mediació de Cambrassegur, corredoria d’assegurances. Inscrita al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, corredors de reassegurances i llurs alts càrrecs, regulat a l’art. 52 de la Llei 26/2006 amb el núm. de la D.G.A. J300GC Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i capacitat financera de conformitat amb allò establert a l’art. 27 de la Llei 26/2006

Pressupost d'Assegurança