Contractes i Fiances

Vol signar un contracte que garanteixi tots els seus drets com arrendador?
El nostre equip jurídic li redactarà el contracte i ens ocuparem dels tràmits des de la seva signatura fins a l’extinció:
  • Assessorem en el decisiu moment de la contractació: modalitats de contracte, tributació, garanties, assegurances…
  • Gestionem els DIPÒSITS i DEVOLUCIONS de fiances a l’INCASOL.
  • Tramitem la liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) a l’Agència Tributària de Catalunya.
  • Resolem qualsevol incidència relacionada amb seu dipòsit de la Fiança.